ENVIREX + Strömedel, Stallströ

I lager

Bruksfärdigt pulver endast för professionellt bruk

DESINFEKTIONSMEDEL TORKPULVER BASERAT PÅ MINERALKOMPLEX, FÖR HYGIEN I STRÖ NÖTKREATUR, GRISAR OCH FJÄDERFÄ

Frågor eller beställning, ring: 0270-285433

BIOCIDPRODUKT.
verksamma ämnen per 100 g produkt: Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)bis(sulfat) 0,9g +Troklosennatrium 0,05g HUVUDGRUPP 1: Desinfektionsmedel och allmänna biocidprodukter; Produkttyp 3: Hygienbiocidprodukter för veterinärverksamhet

PRESENTATION

 • Pulver, Beige
 • Absolut pH-värde: Ej disponibel
 • pH-värde vid 10 g/l: 8±0,5
 • Densitet vid 20\~°C: 1 g/cm³
 • Fryspunkt: Ej disponibel

EGENSKAPER

 • Byggnader för fjäderfä, grisar och idisslare
 • Desinificerande pulver: består till 2% vikt/vikt av VIREX
 • Fräsch vårdoft: långvarig doft tack vare doftämnets pulverform
 • Fångar lukt: hög reduktion av ammoniaklukt
 • Lätt att sprida på marken: fastnar inte på användarens händer eller på juver
  eller strö
 • Starkt absorerande kapacitet: Kaolin är ett effektivt torkningsmedel som
  möjliggör hög fuktkontroll ENVIREX + har visats absorbera mer än 120% av sin egen vikt, vilket innebär att den absorberar nästan 3 gånger så mycket som kalk.

ANVÄNDNING

Instruktioner för användning:
Fördela på ytan för hand eller mekaniskt, fyll på regelbundet:

NÖTKREATUR

 • Djup strö som områden med halm: applicera efter att halmen har strötts ut:
  Dos desinficeringsmedel: 300 g/m² 2-3 gånger per vecka
 • Bås: 300 g/m² 2-3 gånger per vecka (över båsets bakre tredjedel)
 • Kalvningsbox: Applicera 300g/m2 på golvet efter rengöring
 • Kalvavdelningar och -boxar: Applicera 300g/m² på golvet efter rengöring,
  därefter 1 applicering/vecka när du ströar

GRISAR

 • Uppfödning: applicera till strö, sprid dagligen ut i kultingarnas sovområden
  samt på värmedynor: 300 g/m² varannan dag (grisning: Strö ut på kultingar för att torka och värma nyfödda)
 • Gödning: 300 g/m² per vecka i fuktiga områden

FJÄDERFÄN

Lämplig för alla arter: Sprid ut 300 g/m² 4 dagar innan fåglarna anländer, när strö byts ut och innan utrustning installeras.

 • Kalkon: 300 g/m² varje vecka från vecka 2 till vecka 10
 • Gödkycklingar: 300 g/m² varje vecka från vecka 1 till vecka 5
 • Ankor: 300 g/m² varannan dag från födseln

FÖRPACKNING

Säck 25kg
BigBag 1000l 1000kg
Använd produkten inom 24 månader från tillverkningsdatum.
Förvaras på ren, ventilerad plats, åtskilt från värmekällor och starkt ljus.

LAGSTIFTNING

Använd biocider på säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen
före användning.
För desinfektionsmedlen har följande effektivitetstest utförts i enlighet med
gällande normer.

Produktbroschyrer:

Envirex + SDS
Envirex + broschyr + information