Tips & Broschyrer

Tips mjölkningsrutin

Nedan finner du tips för mjölkningsrutiner och broschyrer gällande våra produkter

Tips mjölkningsrutin

All mjölk till tanken med ett celltal som ger premiebetalning och inga sporer som ger avdrag på likviden. Få eller inga akuta veterinärbesök för behandling av mastiter.

En bra mjölkningsrutin är viktig för att få maximal avkastning!

Rengöring före mjölkning

Rengöring före mjölkning med microfiberduk fuktad med Juvelit-juversåpa som inte torkar ut huden ger en bra förstimulans och rengöring, att torka torrt med papper efteråt minskar risken ytterligare för sporer. En bra förstimulans minskar mjölkningstiden, slitaget på spenen och minskar risken för utdragna spenspetsar.

Förstimuleringen

Förstimuleringen sätter igång kons signalsystem att släppa mjölken vilket ger en bättre urmjölkning, mindre restmängd i juvret, mindre näring för bakterier och det på en kortare tid!

Efterbehandling

Efterbehandling med ett bra spendopp med mjukgörande och återfuktande egenskaper hjälper spenhuden att bevara sin kondition och förhindrar uppkomst av småsår som kan vara ingång för bakterier. Extra viktigt är det sommartid med bra mjukgörande egenskaper. Ett bra spendopp underlättar också rengöringen vid nästa mjölkning.

Hur påverkar ansträngd spenhud mjölkproduktionen?

Narig torr spenhud är svårare att göra ren före mjölkning vilket ökar risken för sporer i mjölken. Risken för hudsprickor ökar med smärta och ökad infektionsrisk som följd.

Ömma spenar

Ömma spenar ger sämre urmjölkning och längre mjölkningstider vilket ökar slitaget på spenhuden & spenkanalens slemhinna, risk för utdragna spenspetsar. Detta ger en ond cirkel!

Prova att smörja dina händer med det spendopp du använder! Bra för händerna = bra för spenhuden.

Spensprayning